KONFERENCJA AECR

Zleceniodawca: AECR

Montaż i autoring DVD konferencji grupy AECR.
Finalnie zostały zmontowane 3 wersje konferencji o czasach: 2h, 5’28” oraz 38”.

ABRA-MEDIA