Blog

Ciągłość montażowa

Już w trakcie pracy na planie zdjęciowym operator i reżyser powinni mieć na uwadze, że nakręcone ujęcia będą służyć dalszej pracy. Reżyser i montażysta wspólnie układają ostateczny efekt filmu ze zrealizowanego materiału. Poprzez montaż otrzymywane są kompletne sceny i sekwencje. Pracy w montażowni powinien przyświecać cel wywołania przez nie określonych emocji. Ponadto mieć one sens, po złożeniu ich w całość. Ciągłość montażowa – czym jest? Choć film kręci się ujęcie po ujęciu, cały czas trzeba pamiętać o sensie całego filmu. Każde z nich musi się zgadzać z pozostałymi, tak by wspólnie tworzyć spójną scenę. Jest to…