Blog

Montaż wewnątrzkadrowy

Montaż wewnątrzkadrowy jest jednym ze sposobów realizacji filmów. Zazwyczaj jest on ściśle związany z technikami mastershot. Ten często jest uważany za jedną z najprostszych metod kręcenia, ponieważ nie wymaga montażu. Polega na nagrywaniu scen jako ciągłych, nieprzerwanych cięciami ujęć. Montaż wewnątrzkadrowy – co to takiego? Montaż wewnątrzkadrowy zwany jest czasami montażem wewnątrzujęciowym. Można go rozumieć jako montaż bez montażu. W dużym uproszczeniu polega na zainscenizowaniu kilku niezależnych planów filmowych w obrębie jednego ujęcia. Wszelkie zmiany punktu widzenia są dokonywane poprzez ruch kamery, zamiast przez przejścia montażowe. Nie stosuje się tutaj montażu ciętego. Podczas stosowania tej techniki…