Blog

Głębia ostrości w filmie i fotografii

Każdy z nas widział zdjęcia, na których cały kadr jest ostry, ale również takie, gdzie wyraźne są tylko pewne elementy.  Głębia ostrości to jedno z najważniejszych narzędzi budujących obraz fotograficzny. Pomaga widzowi skupić się na najważniejszych detalach. Jak świadomie ją wykorzystywać w filmie i fotografii? Czym jest głębia ostrości? Głębia ostrości to parametr, który określa zakres odległości, w którym obiekty sprawiają wrażenie ostrych, czyli są dobrze widoczne. Mała głębia ostrości oznacza niewielki obszar ostrej przestrzeni, natomiast duża – wielki zakres wyraźnej przestrzeni, a nawet cały plan może mieć widocznie, nierozmazane kontury. Co składa się na głębię…