Blog

Ekipa filmowa, czyli kto stoi za tym, co widzisz na ekranie.

Ekipa filmowa. Miniprzewodnik pojęć Produkcja filmu, niezależnie od tego, czy ma powstać film długometrażowy, czy krótkometrażowy wymaga zaangażowanie wielu osób. Każdy członek ekipy filmowej jest ważny i dokłada swoją cegiełkę do finalnego dzieła. Przy większych produkcjach, ekipa jest bardzo rozbudowana, może składać się nawet z kilkuset osób. Pion reżyserski Reżyser Reżysera filmu można porównać do dyrygenta orkiestry. Odgrywa w ekipie jedną z kluczowych ról. Może zajmować się jedynie ekranizacją powierzonego mu scenariusza lub jednocześnie być reżyserem i scenarzystą. Współpracuje z całą ekipą filmową  i dba o przeniesienie na ekran swojej wizji dzieła. Jest głównym realizatorem, który…

Steadicam

Pierwsze próby stworzenia płynnego ruchu kamery Steadicam – system stabilizacji kamery, mechanicznie izolujący ruch kamery od operatora. Pozwala uzyskać bardzo płynne ujęcia, nawet gdy operator porusza się szybko po nierównym podłożu.* Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku amerykański operator filmowy Garrett Brown rozpoczął prace nad stworzeniem urządzenia pozwalającego wykonać płynny ruch kamery podczas pracy kamerą „z ręki”. W rezultacie jego doświadczeń i prób powstał system Steadicam®, który po raz pierwszy został wykorzystany podczas prac nad obrazem “Bound for Glory”, a następnie w filmach “Rocky” i “The Shining.” Steadicam składa się z noszonej przez operatora kamizelki, ramienia,…