Blog

Steadicam

Pierwsze próby stworzenia płynnego ruchu kamery Steadicam – system stabilizacji kamery, mechanicznie izolujący ruch kamery od operatora. Pozwala uzyskać bardzo płynne ujęcia, nawet gdy operator porusza się szybko po nierównym podłożu.* Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku amerykański operator filmowy Garrett Brown rozpoczął prace nad stworzeniem urządzenia pozwalającego wykonać płynny ruch kamery podczas pracy kamerą „z ręki”. W rezultacie jego doświadczeń i prób powstał system Steadicam®, który po raz pierwszy został wykorzystany podczas prac nad obrazem “Bound for Glory”, a następnie w filmach “Rocky” i “The Shining.” Steadicam składa się z noszonej przez operatora kamizelki, ramienia,…