Blog

Wybrane aspekty prawne produkcji filmu fabularnego

  Nie ulega wątpliwości, że osoba zajmująca się produkcją filmową powinna znać podstawowe akty prawne dotyczące tej działalności i sprawnie wyszukiwać najważniejsze informacje w całym zbiorze skomplikowanych przepisów. Poszczególne przepisy często się zmieniają, właśnie z tego względu, należy na bieżąco kontrolować sytuację w tym zakresie.   Ustawa o kinematografii Podstawowym aktem prawnym, który dotyczy produkcji filmowej, jest Ustawa o kinematografii z 30 czerwca 2005 roku. Jej zapisy określają zasady finansowania produkcji filmowej, wspierania innych działalności w obszarze kinematografii, a także wskazują na obowiązujące zasady ochrony zasobów sztuki filmowej. Niezbędna jest także znajomość prawa autorskiego. Warto wyjaśnić,…