Produkcja filmu fabularnego

klaps filmowy

Produkcja filmu to fascynujący proces twórczy. Siadasz w wygodnym fotelu w kameralnym kinie. Panuje tam idealny klimat dla najbardziej zagorzałych kinomanów. Robi się ciemno, a Ty już nie możesz się doczekać, aż obejrzysz film, na który tak długo czekałeś. Kamera, akcja!

Wychodząc z kina, nie jesteś w stanie przestać myśleć o tej przepięknej historii, wybitnych aktorach, świetnych efektach. Cała produkcja to istny majstersztyk, prawda? Jednak, żebyś mógł podziwiać to piękne dzieło, jego twórcy musieli przejść, przez cztery etapy produkcji filmu fabularnego. Każdy z etapów wymaga dużego zaangażowania i jest równie ważny dla finalnego efektu, jaki widzisz na ekranie.

Development

Etap pierwszy to development. Inaczej mówiąc, rozwój projektu. To czas na pracę nad scenariuszem filmu, dopracowanie szczegółów i skompletowanie środków finansowych. W skrócie czas przygotowań finansowo-organizacyjnych.

Preprodukcja

Etap drugi to preprodukcja . Tak zwany okres przygotowawczy. Rozpoczyna się skierowaniem filmu do produkcji, a kończy ostatniego dnia przed rozpoczęciem zdjęć. To moment, kiedy dobiera się całą ekipę filmową. Kierownik produkcji tworzy kosztorys filmu i dokumentację towarzyszącą. Do dokumentacji towarzyszącej zalicza się kalendarzowy plan zdjęć, teczkę obiektów zdjęciowych, środki inscenizacyjne, sprzęt, spis obsady i wiele innych elementów. Jak widać, rola kierownika produkcji jest znacząca w całym procesie. Odpowiada on za wiele elementów, bez których nie może rozpocząć się właściwy etap produkcji filmu.

Produkcja

Produkcja filmu, czyli zdjęcia to etap trzeci. Ten okres rozpoczyna pierwszy, a kończy ostatni dzień zdjęciowy. Czym właściwie jest dzień zdjęciowy? To po prostu dzień, w którym przed kamerą rozgrywa się akcja na planie. W te działania zaangażowana jest cała ekipa zdjęciowa i odtwórcy ról. Jest to również czas, który generuje największe koszty całego procesu produkcji filmu.

Okres zdjęciowy może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w przypadku mniejszych produkcji, do nawet kilku miesięcy w przypadku wielko-budżetowych megaprodukcji. Dla efektywności tego czasu kluczowe jest dobranie właściwej i przede wszystkim dyspozycyjnej ekipy filmowej. Muszą to być ludzie skoncentrowani i znający się na swojej pracy.

Ciekawostką jest fakt, że bardzo często film kręci się na tak zwane “wyrywki”. Oznacza to, że sceny są kręcone w zależności od ustalonego wcześniej planu i dostępności lokalizacji, a nie chronologicznie według wydarzeń w scenariuszu. Zdarzają się sytuację, że scenę finałową kręci się w pierwszym dniu zdjęciowym i odwrotnie, scena początkowa powstaje w ostatnim dniu zdjęciowym. Bywa również tak, że sceny najtrudniejsze zaplanowane są na początek, a sceny niebezpieczne na koniec dni zdjęciowych. Cały plan okresu zdjęciowego powinien być dokładnie przemyślany. Produkcja filmu wymaga zaangażowania i przemyślanej strategii.

Na tym etapie również często stosowaną praktyką jest prowadzenie wstępnych prac postprodukcyjnych, takich jak kopiowanie bieżących materiałów oraz wstępne układanie i ich montowanie przez montażystę. Niekiedy na plan wysyłany jest również montażysta lub asystent, którego zadaniem jest kontrola przebiegu zdjęć, biorąc pod uwagę różne reguły montażu.

Postprodukcja

Etap czwarty to postprodukcja. Ostatni etap składa się z takich prac jak montaż obrazu, udźwiękowienie oraz prace końcowe. Ten czas to również likwidowanie różnych zobowiązań organizacyjno-finansowych, które wiązały się z okresem zdjęciowym. Postprodukcja zaczyna się dzień po ostatnim dniu zdjęciowym i trwa nawet kilka miesięcy.

Montaż w obecnych czasach odbywa się przy pomocy komputera i specjalistycznego oprogramowania. Wyróżnia się montaż reżyserski, inaczej zwany montażem off-line. To pierwsza faza montażu, której celem jest uzyskanie danych na temat listy cięć i utworzenie listy montażowej. Kolejna faza to etap montażu on-line, tak zwany montaż na czysto. Z kolei ostateczna wersja montażowa filmu to final cut. Równocześnie z pracami montażowymi trwa także opracowanie pełnej ścieżki dźwiękowej do filmu. Ścieżka dźwiękowa to przede wszystkim dialogi, szumy i odgłosy twórców, specjalne efekty dźwiękowe, muzyka.

Etap montażu i udźwiękowienia w postprodukcji kończy kolaudacja. To specjalny pokaz dla inwestorów oraz sponsorów i koproducentów. Organizuje ją producent filmu. Ostatnia część etapu postprodukcji to prace końcowe, które obejmują dopracowanie ostatecznej wersji filmu. Końcowy efekt tych skomplikowanych działań możemy oglądać z wypiekami na twarzy w kinach.