Sądy Przesądy

Zleceniodawca: Telewizja Polska

Blok programowy „Sądy, przesądy” stał się inteligentnie realizowanym elementem polityki kulturalnej oraz symbolem umiejętnego łączenia w dyskusji telewizyjnej tematyki politycznej i kulturalnej.

W ramach bloku programowego emitowane są 3 tytuły:
„Rozróby u Kuby”
„Świat nie-przedstawiony”
„W Powiększeniu”

 

Produkcja: 2018-2023
Zakres usługi: montaż telewizyjny (źródło:8 kamer)
Ilość odcinków: ponad 300
Czas trwania odcinka na emisję: 40 min
Czas trwania odcinka na VOD: ok. 60 min

 

Program „Rozróby u Kuby” pełni rolę telewizyjnego salonu intelektualno-artystycznego. Poprzez mądry dobór gości pokazujemy, że polska elita intelektualna i artystyczna jest równie zróżnicowana jak pozostała część społeczeństwa oraz, że jej ważna część posiada sympatie niepokrywające się z mainstreamowymi. Ma to swoje znaczenie w kontekście wysokiej temperatury sporu politycznego w kraju.
Dużo ważniejszym od wskazanego powyżej rezultatu – gdyż skutkującym głębokim i trwałym oddziaływaniem programu – jest efektywne (tzn. komunikatywne) docieranie do widzów z dobrze sformatowanym przekazem wskazującym, że za szczelną zasłoną ostrego konfliktu politycznego, toczy się dużo głębszy i istotniejszy spór skutkujący fundamentalnymi rozstrzygnięciami w wymiarze kulturowym i aksjologicznym; spór, którego konsekwencje wykraczają dalece poza to, kto będzie rządził państwem przez następne kilka lat.

„Świat nie-przedstawiony” składa się z filmu dokumentalnego, wprowadzanego przez gospodarza pasma krótką rozmową z gościem (reżyser dokumentu lub ekspert od poruszonej w filmie tematyki). Emitowane dokumenty o tematyce politycznej, cywilizacyjnej, religijnej, historycznej) nawiązują do tego czym aktualnie żyje opinia publiczna i/lub do kalendarza (rocznicowego i świątecznego).

„W Powiększeniu” to program przybliżający sylwetkę bohatera, którym jest przedstawiciel autentycznej, niecelebryckiej, elity intelektualnej, kulturalnej, naukowej, politycznej i gospodarczej czyli: uczony, artysta, społecznik, nauczyciel, wybitny profesjonalista, twórca itp. Cykl w odróżnieniu od talk show opartych na wydarzeniach bieżących – premierach, głośnych skandalach, aktualnościach, jest próbą głębszego spojrzenia na gościa – przez pryzmat tradycji, korzeni, edukacji, poważnych decyzji życiowych, próby zdefiniowania swego miejsca na ziemi, opisu losów. Nawet jeśli bohaterem programu jest osoba powszechnie znana, popularna, pokazujemy ją w oryginalnym świetle z perspektywy głębszej, sięgając do źródeł, korzeni, zadając pytania serio. Nowoczesne formy podawcze: minireportaże, sondy, krótkie wypowiedzi, montażówki dokumentalne i archiwalne służą zdynamizowaniu rozmowy oraz sugestywnej prezentacji osobowości gościa i jego korzeni. Podstawą narracyjną programu jest rozmowa z gościem, poświęcona dziejom jego rodziny oraz historii jego życia od czasów dzieciństwa i młodości, aż po wiek dojrzały. Unikatowa jest więc wrażliwość towarzysząca researchowi, przygotowaniom materiałów, a później samej konwersacji: twórcy programu nastawieni są na ukazanie gościa w bogatym kontekście tradycji, a jego drogi życiowej i wyborów jako rzeczy serio. Katalog tak zdefiniowanych tematów, który służy tej oryginalnej na tle telewizyjnego zadyszanego przekazu nastawionego często na rechot rozmowie, towarzyszy ekipom przygotowującym program oraz prowadzącym tak, by w sposób niewymuszony przedstawić sylwetkę naszego gościa jako człowieka zakorzenionego i autorefleksyjnego.

więcej na:

https://vod.tvp.pl/website/sady-przesady-rozroby-u-kuby,39057050

https://vod.tvp.pl/website/sady-przesady-w-powiekszeniu,39057054?snrai_campaign=LKCCE6YPZdas&snrai_id=35d87529-ca76-4471-b69a-c2ac0af1fada