Animacja obrazu The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries

Zleceniodawca: prace studyjne

Animacja to sztuka docierająca nie tylko do najmłodszych. W naszym projekcie dedykowana została do promocji
twórczości malarskiej wśród młodzieży. Upowszechniania w mediach społecznościowych, wszędzie tam, gdzie aktywnie można dotrzeć do
odbiorcy.

Sam proces animacji i kreacji to żmudna praca elektronicznego wycinania poszczególnych elementów z obrazu. Często grafik musi
po tym zabiegi ręcznie domalować, powstałe podczas tego procesu, puste fragmenty obrazu.

Kolejnym etapem staje się nadanie ruchu. To pracochłonny etap, jednak z twórczego punktu widzenia daje najwięcej zadowolenia.

Całość wymaga udźwiękowienia oraz dodania napisów. Dzięki profesjonalnej montażowni i doświadczonemu personelowi wszystkie
procesy wykonujemy na miejscu, w ABRA-MEDIA w Warszawie.

Podobne prace wykonać można na każdym zdjęciu z domowego archiwum.